Kata

Co je kata?

Kata je formální posloupnost pohybů, představující boj s jedním či více protivníky. V duchu karate-do kata začínají obranným pohybem („V karate není první útok“ - G.Funakoshi). Taková je definice kata v našem převážně sportovním prostředí. Aby byla kata určitou výzvou, byla mnohá z nich pozměněna do dnešních podob. Pro uspokojení "efektu lačného" publika byly zařazeny i disciplíny bunkai.
Kata však není rozhodně jen simulací boje s více protivníky. Je rozumnější rozdělit kata na jednotlivé funkční sekvence jako odpověď na jeden útok, či kombinaci útočných technik. Ačkoli dnes chápeme části kata jako například vnější blok proti útoku na střední pásmo nebo blok proti kopu, v minulosti byla pravděpodobně každá část odpovědí na specifický druh útoku. Skutečný odkazem kata je encyklopedie nejúčinnějších technik a taktik, jaké tvůrce dané kata znal a byl ochoten předat svým žákům. Bez správného klíče však odkaz nelze spatřit.

Aplikace pohybů v kata se demonstruje disciplínou bunkai, kde se karateka učí provádět části kata v sebeobranné situaci. Hluboké porozumění bunkai vede ke smrtícímu umění boje muže proti muži. Takového porozumění a sebekontroly lze však dosáhnout pouze dlouhodobým a zodpovědným praktikováním karate.

Provedení kata

Jak již bylo řečeno, kata je individuální cvičební metoda s hlubokým smyslem a odkazem. Nácvik probíhá v několika fázích a prakticky nikdy nekončí. Kata zůstávají pro věrné karateky celoživotní cestou a studiem.
Kata se nelze naučit z papíru, ani podle videokazety. Základy k pochopení kata Vám může dát jen zkušený trenér. Stmelit tyto základy do fungujícího celku Vás naučí čas a poctivý trénink. Osvojit si kata je pak dlouholetou záležitostí, která jen obtížně koresponduje s dnešním počtem kata, která se má cvičenec naučit. Při skutečném studiu karate se snad lze naučit všechna kata, ale pochopit můžeme jen jednu, dvě, možná tři.

Kata nás učí své karate personalizovat. Stejná technika, byť spávně provedená, bude po tisíci opakování přirozeností každého karateky a bude se na pohled lišit, od jiného karateky. Někdo bude rychlejší, jiný zase silnější. Důvod je jednoduchý. Každý z nás je originál a každý z nás vytváří originální karate. Princip a provedení technik však zůstává stejné a tak je velká škoda, že dnes každý zakládá svou „pravou“ školu karate. Karate totiž může být jen dvojí – dobré a špatné. Jestli jej praktikujete sportovní či tradiční formou je okrajová záležitost. Skutečné karate bude vždy ve Vaší mysli a ve Vašem srdci.

na začátek stránky

 

Napište nám | ©2011  Svoboda Petr    aktualizováno 24.10.2013

Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 pixelů