Anatomie

Pohybový aparát

Pro trénink karate je znalost pohybového ústrojí klíčová. Dnešní stav (nejen v ČR) je bohužel v tomto směru žalostný.
Anatomické znalosti využíváme při tréninku s partnerem i bez něj. Chrání nás i okolí před zraněním. V tomto směru je vhodné zmínit i určitý přehled ve cvičeních strečinku, jógy apod. Moderní fitnes má co říci, ale není běžnou praxí aby trenér karate měl ještě rozhledy v relaxologii a fitnes.
Znalosti pohybového aparátu se projeví nejen v efektivitě techniky, ale též ve volbě správné techniky za dané situace. Správné držení těla přímo ovlivňuje schopnost některé techniky (např. varianty mawashi-geri) vůbec provést. Chybné držení těla naopak následně dále decimuje již postižený orgán. Při postižení pohybového aparátu je nutné zavést vedle tréninku karate individuální kompenzační cvičení.

Pohybový aparát funguje na základě běžně známých fyzikálních (mechanických) jevech:

Dýchání

Klíčová součást technik karate. Musí být plynulé a přirozené, pohyb těla je koordinován dechem. V tréninku karate se lze setkat s některými specializovanými typy dýchání (ibuki). Nutné je naučit se dýchání brániční. Chybné dýchání může způsobit (nebo spíše akcelerovat) některé zdravostní problémy.

Zranitelná místa

Studium anatomie přináší výhody v tom, že umíme využít nejen silné stránky lidského těla, ale také jeho slabiny. Tyto znalosti kombinujeme s osvojenými technikami a výsledkem je vysoká efektivita.
Přehled zranitelných míst dnes najdete v každé seriózní knize karate, je tedy bezpředmětné je zde jmenovat. Taktéž úderové plochy lze v těchto publikacích najít. Pro jejich použití je nutné přiměřené otužení a posílení těchto ploch. Zde bychom rádi varovali před nekorektním tréninkem - i korektní trénink má v tomto případě svá rizika.

Aplikované techniky můžeme rozdělit do následujících tématických okruhů:

úderové plochy zbraně lidského těla
tlaky na citlivá místa  
oddělování svalů a šlach úchopy a znehybnění
údery na dutiny a orgány  


na začátek stránky

 

Napište nám | ©2011  Svoboda Petr    aktualizováno 24.10.2013

Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 pixelů