Kihon waza (World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karatedo & Kobudo Federation

Hampuku Renshu

1. na místě v shiko-dachi chudan-tsuki
2. na místě v shiko-dachi nidan-tsuki (chudan)
3. na místě v shiko-dachi sandan-tsuki (jodan, chudan, gedan)
4. na místě v hachiji-dachi jodan-uke (age-uke)
5. na místě v hachiji-dachi soto-uke
6. na místě v hachiji-dachi uchi-uke
7. na místě v hachiji-dachi gedan-uke
8. na místě v hachiji-dachi shuto-uke
9. na místě v zenkutsu-dachi mae-geri
10. na místě v zenkutsu-dachi yoko-geri (kekomi)
11. na místě v zenkutsu-dachi mawashi-geri
12. na místě v zenkutsu-dachi ushiro-geri
13. chůze vpřed a vzad v moto-dachi
14. chůze vpřed a vzad v zenkutsu-dachi
15. chůze vpřed a vzad v uki-ashi-dachi
16. chůze vpřed a vzad v shiko-dachi

Kihon-waza Dai Ichi

1. (a) vpřed v moto-dachi, oi-tsuki
1. (b) vzad v uki-ashi-dachi, soto-uke (zevnitř ven)
2. gyaku-kamae, vpřed v zenkutsu-dachi mae-geri; mawate a stejnou techniku ještě jednou
3. (a) vpřed v moto-dachi, gyaku-tsuki
3. (b) vzad v uki-ashi-dachi, uchi-uke (zvenčí dovnitř)
4. gyaku-kamae, vpřed v zenkutsu-dachi yoko-geri; mawate a stejnou techniku ještě jednou
5. (a) vpřed v moto-dachi, jodan-uke / nidan-tsuki
5. (b) vzad v uki-ashi-dachi, shuto-uke
6. gyaku-kamae, vpřed v zenkutsu-dachi mawashi-geri; mawate a stejnou techniku ještě jednou
7. (a) krok vpřed do zenkutsu-dachi s gedan-uke, krok do moto-dachi s chudan-tsuki; další techniku začít pouze výpadem (bez kroku) z moto-dachi
7. (b) krok vzad do zenkutsu-dachi s gedan-uke, dokrok zadní nohou do moto-dachi s gyaku-tsuki
8. obrat okolo levé nohy; gyaku-kamae, vzad v zenkutsu-dachi ushiro-geri; mawate a stejnou techniku ještě jednou
9. vpřed v shiko-dachi s gedan-uke + kagi-tsuki, mawate a stejnou techniku ještě jednou

Kihon-waza Dai Ni

1. (a) vpřed v moto-dachi nidan-tsuki (chudan)
1. (b) šikmo vzad do uki-ashi-dachi, soto-uke / gyaku-tsuki
2. v gyaku-kamae zenkutsu-dachi vpřed mae-geri, došlap, noha k noze a opět mae-geri (stejnou nohou); mawate a stejnou techniku ještě jednou
3. (a) v moto-dachi na místě kosa-dachi se gyaku-soto-uke, pak mae-geri a došlap do moto-dachi s gyaku-tsuki
3. (b) šikmo vzad do uki-ashi-dachi, uchi-uke, hned stejnou paží gedan-uke / gyaku-tsuki
4. v gyaku-kamae zenkutsu-dachi vpřed yoko-geri, došlap, noha k noze a opět yoko-geri (stejnou nohou); mawate a stejnou techniku ještě jednou
5. (a) vpřed v moto-dachi jodan-uke, dokrok do zenkutsu s gedan-uke, krok do moto-dachi s oi-tsuki; další technika začíná na místě
5. (b) shoto-kamae hiza-dachi, šikmo vzad do uki-ashi-dachi se shuto-uke, mae-kizami-geri
6. v gyaku-kamae mawashi-geri, došlap, noha k noze a opět mawashi-geri (stejnou nohou); mawate a stejnou techniku ještě jednou
7. vpřed do kokutsu-dachi chudan-morote-uke, na místě jodan-gedan-morote-uke, krok vpřed s jodan-gedan-morote-uke; obrat krokem vpřed do opačného směru a stejnou techniku ještě jednou
8. v gyaku-kamae zenkutsu-dachi, otočení a ura-naname-ushiro-geri, došlap vpřed, posun nohy zadem a ushiro-geri (stejnou nohou); mawate a stejnou techniku ještě jednou
9. v shiko-dachi vpřed gedan-uke / uraken-uchi / kagi-tsuki; mawate a stejnou techniku ještě jednou

Kihon-waza Dai San

1. krok do sho-zenkutsu-dachi s uchi-uke, stažení do kosa-dachi se soto-uke / mae-geri / došlap do moto-dachi s gyaku-tsuki / kumite-dachi chudan-kamae; mawate a stejnou techniku ještě jednou
2. vpřed v sho-zenkutsu-dachi mae-ren-geri (s mezikrokem)
3. krok zenkutsu-dachi s uchi-uke, na místě gyaku-osae a tate-uraken-uchi / ushiro-geri, došlap vpřed a mawashi-geri / kumite-dachi chudan-kamae; mawate a stejnou techniku ještě jednou
4. vpřed v sho-zenkutsu-dachi yoko-ren-geri (s mezikrokem)
5. krok a sabaki v sho-zenkutsu-dachi s gyaku-kake-uke / kansetsu-geri a stejnou nohou chudan-mawashi-geri / kumite-dachi chudan-kamae, druhou techniku začít se sabaki na místě; mawate a stejnou techniku ještě jednou
6. vpřed v sho-zenkutsu-dachi mawashi-ren-geri (s mezikrokem)
7. sho-zenkutsu-dachi uchi-hiza-uke, stejnou nohou soto-hiza-uke, stejnou nohou mawashi-geri a s došlapem age-empi / chudan-gyaku-mawashi-empi / kumite-dachi chudan-kamae; mawate a stejnou techniku ještě jednou
8. vpřed v sho-zenkutsu-dachi ura-naname-ushiro-ren-geri (s mezikrokem)
9. krok ze sho-zenkutsu-dachi do uki-ashi-dachi se shuto-uke, stažení do kosa-dachi se shuto-uke, výpad (a posun) do zenkutsu-dachi s morote-jodan-shito-uchi a úchopem, hiza-geri, došlap, tenkan a gedan-nagashi-uke (do druhého směru) v shiko-dachi, obrat a krok zády s ushiro-empi-uchi současně s jodan-kagi-tsuki / na místě tate-uraken / přesun váhy do zenkutsu s shotei-uke a gedan-gyaku-nukite / kumite-dachi chudan-kamae; mawate a stejnou techniku ještě jednou

na začátek stránky

 

Napište nám | ©2011  Svoboda Petr    aktualizováno 17.05.2014

Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 pixelů