Výukové kursy

Nabídka kursů

Věnujte prosím pozornost tréninkovým časům. Pravidelné tréninky pro nové členy začínají 12. září 2017.
Tréninkové lekce probíhají od září do června. Při prvním vstupu do oddílu po Vás budeme chtít vyplnit přihlášku a donést lékařské potvrzení.

1) shorin-ryu (okinawské karate)

Zájemce se účastní pravidelných tréninků karate skupiny B, podle doporučení trenéra pak některých hodin s dalšími skupinami. Vhodný věk pro systematický trénink karate je přibližně 10 let. Mladší zájemci mohou navštěvovat níže uvedený kroužek karate.
Náplní kursu je seznámení se základními technikami, principy a taktikami karate. Kurs je možné zakončit složením zkoušky na žlutý pás.

2) kroužek karate pro děti 6-9 let

Kroužek na ZŠ ve Větrném Jeníkově začíná od října. Předpokládaný termín je středa, 13 - 14h. Kroužek vedou trenéři našeho oddílu.

3) jazykové lekce japonštiny a čínštiny

Nabízíme soukromé lekce pod vedením lektorky z Taiwanu. V případě zájmu kontaktujte prosím předsedu oddílu.

4) okinawské kobudo (linie Matayoshi - Kenyu Chinen)

Vzhledem k omezenému času není zatím stanoven pravidelný trénink - studium je možné po dohodě - formou seminářů a individuálních konzultací. V případě zájmu kontaktujte prosím předsedu oddílu.

5) ruské bojové umění SYSTEMA

Viz samostatné webové stránky www.systema.ji.cz

Tréninkové fáze v oddíle

Karate nebo jiné bojové umění je celoživotní náplní. Žádný kurs Vás na tento fakt nepřipraví, práce zůstane vždy jen na Vás. Každý adept bojového umění prochází fází dlouhodobého a náročného nácviku, po které může následovat fáze sportovních úspěchů. Sportovní úspěch však není cílem, stejně tak není cílem nějaká stanovená meta - cílem je právě ta cesta - DÓ. Předmětem studia bojového umění je poznat a překonávat své vlastní hranice. Dovést své tělo k dokonalému ovládnutí lze pouze tvrdým tréninkem těla i mysli.

Nejzákladnější fázi tréninku každý zájemce absolvuje v pásmu tréninků v trvání asi 9 měsíců. Během tohoto období se naučí zcela základní koncepty, techniky a myšlenky bojového umění. Soubor takových cvičení vede k správným návykům, které pak přetrvávají po celou dobu tréninku. Někdy nelze v tréninku zdánlivě plnohodnotně pokračovat (zdravotní, pracovní problémy), ale návyky a životní styl přetrvává, nelze-li trénovat kopy, lze trénovat údery, nebo se věnovat své mysli, vzdělání. Karate je velmi náročné po stránce celkové přípravy. Vedle výuky správné techniky je třeba zvyšovat silový potenciál i pružnost těla, každý cvik by měl mít své praktické použití.
Základní trénink Vás naučí reprezentativní pohybová schémata a taktiky, naučíte se základní kata stylu a základní formy tréninku ve dvojicích.

Během dalších dvou až tří let cvičení si osvojíte základní techniky stylu, jejich cvičení "do vzduchu" (kihon, hojo undo) vyzkoušíte také s partnerem v simulované situaci boje. Naučíte se jak správně připravit své tělo i mysl na cvičení. Čeká Vás seznámení s "pravidly" skutečného boje, který se od sportovního modelu liší a může Vám být užitečný v sebeobraně. Základní myšlenky a strategie stylu Vám osvětlí trénink kata - formálních sestav.

Další dva až tři roky cvičení se budete věnovat dynamickému kombinování naučených technik a budete dál rozšiřovat své obzory v kata i tréninku s partnerem. Dosáhnete svého přibližného maxima rychlosti. Toto období je pro většinu cvičenců nejtěžší - osvojit si kombinace technik prováděné velkou rychlostí vyžaduje správný trénink, důslednou práci kyčlí a mnoho hodin náročného tréninku (linie shorin-ryu, vnější trénink), který Vám nic neodpustí. Zde začíná Vaše případná sportovní éra.

Jakmile dojdete k hranici hnědého pásu, přichází další důležitý mezník tréninku - kime-waza. Technika bez kime není technikou karate. Naučíte se tradiční kata stylu a budete se věnovat hlubšímu porozumění kihon-waza stylu a vůbec všeho co jste se naučili. Tato fáze může být různě dlouhá až nekonečná a směřuje k získání stupně Sho-dan (černého pásu). Jednoduchá vnější cesta zde končí a začíná skutečně dlouhodobá fáze poznávání detailů a skrytých hlubších vazeb v procvičených základech - pochopení správné vzdálenosti, načasování, dýchání, přenosu sil, dynamické rovnováhy a dalších témat.

na začátek stránky

 

Napište nám | ©2004  Svoboda Petr    aktualizováno 01.09.2017

Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 x 768 pixelů